RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI SAU ASOCIATULUI PENTRU DATORIILE UNUI SRL.

O diferență majoră între PFA și SRL o reprezintă întinderea răspunderii patrimoniale în cazul apariției unor datorii. În cazul PFA, în lipsa unui patrimoniu de afectațiune, titularul PFA-ului răspunde cu toate bunurile sale pentru datoriile respectivului PFA.

Unul dintre miturile legate de SRL(societatea cu răspunderea limitată) este acela că răspunderea pentru datoriile societății este limitată la capitalul social sau bunurile companiei, lucru care nu este întotdeauna aplicabil.

Pentru ca antreprenorii să cunoască efectiv modalitatea în care poate fi atrasă răspunderea lor patrimonială, vom analiza în acest articol unele situații în care asociatul sau administratorul unui SRL poate fi executat silit pentru datoriile companiei.

RĂSPUNDERE PATRIMONIALĂ ASOCIAT ȘI ADMINISTRATOR ÎN CAZUL UNUI SRL.

În principiu, datoriile unui SRL în relațiile cu colaboratorii săi vor fi acoperite doar în limita capitalului social și al bunurilor deținute de companie.

Cu toate acestea, administratorul sau asociatul unui SRL poate răspunde cu bunurile sale pentru a acoperi datoriile societății.

BILET LA ORDIN AVALIZAT. RĂSPUNDEREA AVALISTULUI

O situație des întâlnită în desfășurarea relațiilor comerciale o reprezintă garantarea obligațiilor prin emiterea unui bilet la ordin.

Astfel, dacă societatea nu își îndeplinește obligațiile de plată creditorul va putea pune în executare biletul la ordin, fără a fi necesară o acțiune în instanță.

Biletul la ordin poate fi garantat, la rândul său, de către administratorul sau asociatul companiei. Acest lucru se poate realiza prin completarea rubricii ”AVALIZAT” din cuprinsul biletului la ordin.

Prin completarea acestei rubrici, administratorul sau asociatul devine avalist, putând fi executat silit în nume propriu pentru încasarea sumelor prevăzute în biletul la ordin.

Iată așadar o situație în care deși își desfășoară activitatea prin intermediul unui SRL, administratorul sau asociatul poate fi executat silit pentru datoriile societății.

RĂSPUNDERE PATRIMONIALĂ ASUMATĂ PRIN INTERMEDIUL UNUI CONTRACT.

Articolul 1270 Cod Civil are următorul cuprins

”Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante”.

În practică putem întâlni contracte care conțin clauze prin care administratorul și/sau asociatul companiei răspunde cu patrimoniul personal pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau pentru datoriile companiei.

Prin încheierea contractului și acceptarea acestei clauze, având în vedere cuprinsul art. 1270 Cod Civil, persoana fizică va putea fi trasă la răspundere pentru datoriile companiei.

Spre deosebire de situația încheierii unui bilet la ordin avalizat, în cazul încheierii unui astfel de contract va fi necesară introducerea unei acțiuni în instanță pentru obligarea administratorului/asociatului la plată.

FIDEIUSIUNE. CONTRACT DE CREDIT SAU DE LEASING.

Încheierea unui contract de leasing sau de credit presupune, de cele mai multe ori, garantarea obligațiilor de plată de către o terță persoană, numită fideiusor.

Fideiusorul este persoana care se obligă să execute obligația (să achite sumele de bani) dacă societatea nu va executa această obligație.

Fideiusor poate fi administratorul/asociatul companiei sau o altă persoană care va răspunde cu toate bunurile proprii pentru datoriile societății pentru care a garantat.

De regulă, banca va demara executarea silită atât împotriva companiei cât și a persoanei fizice (fideiusorul), clauzele contractuale fiind favorabile băncii.

ATRAGEREA RĂSPUNDERII SOLIDARE A ADMINISTRATORULUI SOCIETĂȚII INTRATE ÎN INSOLVENȚĂ. ART. 25 COD PROCEDURĂ FISCALĂ

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condiţiile Codului de procedură fiscală, răspund solidar cu societatea următoarele persoane:

  • a)persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
  • b)administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
  • c)administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
  • d)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
  • e)administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.
  • Pentru obligaţiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei răspund solidar cu acesta persoanele care au determinat cu rea-credinţă acumularea şi sustragerea de la plata acestor obligaţii.

Cazurile analizate în acest articol reprezintă cele mai întâlnite situații în care administratorul sau asociatul unui SRL poate răspunde cu patrimoniul său pentru datoriile societății.

Este important ca fiecare antreprenor să cunoască obligațiile pe care și le asumă atunci când încheie un contract, emite un bilet la ordin sau contractează un credit.

Indiferent că aveți nevoie de avocat în Oradea, Salonta, Aleșd, Beiuș, Marghita ori în alte orașe, avocații Domocoș&Popovici vă pot oferi consultanță și reprezentare juridică în domeniul Dreptului Afacerilor.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

avocat-popovici-claudiu

Avocat Oradea- POPOVICI CLAUDIU

claudiu@domocos-popovici.ro

Tel: 0774 431 491

___________________________________________________________________________________________

domocos-laviniu-avocat

Avocat Oradea- DOMOCOȘ LAVINIU

laviniu@domocos-popovici.ro

Tel: 0730 669 499

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest