MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. ÎNREGISTRARE OSIM. BENEFICII.

avocat-marci-oradea

În această eră digitală, imaginea unei companii este esențială și poate reprezenta un avantaj major în piața în care își desfășoară activitatea.

Protecția mărcii este necesară pentru o companie care dorește să se dezvolte și să își consolideze imaginea, iar în acest articol vom analiza cele mai importante aspecte privind înregistrarea și protecția mărcilor.

CUM DEFINIM MARCA ?

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile:

a)să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; şi

b)să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.

Cel mai fecvent element prin care o companie se evidențiază este logo-ul ori o combinație de culori sau semne care conduce automat cu gândul la acea companie.

DE CE ESTE IMPORTANTĂ PROTECȚIA MĂRCII?

Întrucât utilizarea logo-ului și a însemnelor specifice companiei sunt utilizate în mediul online, riscul copierii acestora este unul ridicat.

Înregistrarea mărcii oferă avantaje atât din punct de vedere financiar cât și a posibilităților de dezvoltare a afacerii.

O marcă ușor de recunoscut va trimite potențialul client cu gândul la companie și va putea influența decizia de cumpărare.

ASOCIEREA MĂRCII CU COMPANIA – utilizarea unei mărci va asigura o identitate companiei, logo-ul sau culorile urmând a fi utilizate în fiecare postare sau comunicare publică. Se asigură astfel o stabilitate și asocierea logo-ului și culorilor cu respectiva companie.

PROTECȚIE JURIDICĂ – Protejarea mărcilor prin înregistrare oferă companiei drepturi exclusive asupra mărcii respective. Aceasta înseamnă că compania poate să interzică altor entități să utilizeze o marcă similară sau identică pentru produse sau servicii similare.

VALOARE FINANCIARĂ – Mărcile comerciale pot reprezenta o valoare financiară semnificativă pentru companii. Acestea pot fi active evaluate și pot fi vândute sau licențiate pentru a genera venituri suplimentare.

ÎNREGISTRARE MARCĂ ÎN ROMÂNIA- OSIM.

Pentru a putea proteja o marcă în România, compania trebuie să înregistreze marca respectivă la OSIM. Este important de precizat că este posibilă înregistrării unei mărci și de către o persoană fizică, marca odată înregistrată putând fi cedată sau închiriată.

Marca nu trebuie să fie identică sau asemănătoare cu numele companiei. De exemplu, compania se poate numi X CONSULTING SRL iar marca utilizată să fie ”CURĂȚENIE ÎN CASĂ”.

PAȘI PENTRU ÎNREGISTRARE MARCĂ.

VERIFICAREA DISPONIBILITĂȚII MĂRCII

Înainte de a înregistra o marcă, este important să se efectueze o cercetare pentru a verifica dacă marcă respectivă este deja înregistrată de altcineva. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) din România sau cu ajutorul unui avocat.

DEPUNEREA CERERII DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII

După ce s-a confirmat disponibilitatea mărcii, compania poate depune o cerere de înregistrare la OSIM. Cererea va include informații despre marca înregistrată, precum și lista de produse sau servicii pentru care se dorește protecția.

Completarea corectă a cererii este extrem de importantă întrucât indicarea greșită a claselor de protecție poate duce fie la respingerea cererii fie la ineficiența protecției de marcă.

EXAMINAREA CERERII

OSIM va examina cererea de înregistrare pentru a se asigura că respectă cerințele legale. Dacă cererea este acceptată, marca va fi înregistrată și protejată pentru o anumită perioadă de timp.

Modalitatea de completare a cererii este esențială, întrucât Legea 84/1998 prevede respingerea cererii atunci când:

a)este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană şi dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obţinerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;

b)există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice depusă în conformitate cu legislaţia naţională sau cu legislaţia Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorităţii invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicaţia geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

c)există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorităţii invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii şi dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;

d)înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, cu excepţia situaţiei în care mandatarul sau reprezentantul titularului îşi justifică demersul;

e)există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) şi alin. (2), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

f)marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiţia ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acţionat cu rea-credinţă.

MENȚINEREA ȘI REÎNNOIREA MĂRCII ÎNREGISTRATE

După înregistrare, compania trebuie să mențină și să reînnoiască periodic marca pentru a păstra protecția. În România, mărcile comerciale pot fi reînnoite la intervale de zece ani.

Pentru a evita pierderea mărcii, este recomandată verificarea valabilității acesteia pentru a iniția din timp procedura de reînnoire.

APĂRAREA DREPTURILOR DE MARCĂ

În cazul în care alte entități încalcă drepturile de marcă, compania poate iniția acțiuni legale pentru a proteja marca sa și pentru a obține daune în cazul în care este cazul.

Acesta este unul dintre atributele protecției de marcă, existând instrumente legale pentru a limita orice încălcare a mărcii sau a utilizării neautorizate a acesteia.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

avocat-popovici-claudiu

Avocat POPOVICI CLAUDIU

claudiu@domocos-popovici.ro

Tel: 0774 431 491

________________________________________________________________________________________________

domocos-laviniu-avocat

Avocat DOMOCOȘ LAVINIU

laviniu@domocos-popovici.ro

Tel: 0730 669 499

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest