Accident auto fără RCA. Cine acoperă daunele?

avocat oradea despagubiri RCA

Accidentele rutiere sunt evenimente foarte frecvente, tocmai de acea a fost instituită obligația proprietarilor de autoturisme să încheie polițe de asigurare RCA.

Ce se întâmplă însă atunci când șoferul vinovat de producerea unui accident nu deține poliță RCA valabilă?

Întrucât ne propunem ca fiecare dintre noi să cunoască prevederile legale în acest tip de cazuri, vom face o scurtă analiză a soluțiilor legale aplicabile.

CE DAUNE ACOPERĂ RCA ÎN CAZ DE ACCIDENT? DAUNE MORALE ȘI DAUNE MATERIALE.

Dispozițiile legale privind asigurarea RCA sunt prevăzute în Legea 132/2017, acesta fiind actul legislativ de stă la baza emiterii și funcționării polițelor de răspundere civilă auto.

Conform acestei legi, asigurarea de răspundere civilă acoperă următoarele riscuri:

  • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  • prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză;
  • costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii;
  • prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
  • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate;
  • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

Este important de precizat că pe lângă daunele materiale, respectiv cheltuielile efectuate ca urmare a accidentului, victimele pot beneficia și de daune morale.

CINE POATE PRIMI DESPĂGUBIRI ÎN CAZ DE ACCIDENT?

În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesului, despăgubirile se acordă atât pentru persoanele aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel vehicul, cu excepţia conducătorului vehiculului din vina căruia s-a produs accidentul.

Cu alte cuvinte, chiar și familia sau persoanele aflate în autoturismul vinovat de producerea accidentului vor avea dreptul la despăgubire.

De asemenea, sunt îndreptățite să primească despăgubiri pentru prejudiciile produse soțul/soția și persoanele aflate în întreținerea conducătorului auto care nu a fost vinovat de producerea accidentului.

ACCIDENT CU AUTO FĂRĂ RCA. CINE ACOPERĂ DAUNELE?

Contrar unor credințe populare, în situația în care autoturismul vinovat de producerea accidentului nu deține polița RCA, persoanele prejudiciate pot fi despăgubite.

Mecanismul de despăgubire prevede că BAAR(Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania) va acoperi despăgubirile și se va îndrepta ulterior împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului.

Victimele unui accident rutier provocat de un autoturism ce nu deține poliță RCA vor fi astfel despăgubite, procedura de despăgubire fiind administrată de BAAR.

Chiar dacă BAAR va acoperi daunele, victimele trebuie să facă dovada vinovăției conducătorului auto precum și a prejudiciilor suferite.

ÎNTOCMIRE CONSTATARE AMIABILĂ.

Un aspect important, chiar dacă poate fi evident, este acela că în cazul în care vehiculul vinovat de producerea accidentului nu deține poliță RCA nu se poate întocmi constatare amiabilă.

Atunci când unul dintre cei implicați în accident nu dețin poliță RCA valabilă, constatarea amiabilă nu produce efecte și nici nu stabilește vinovăția, fiind necesară solicitarea prezenței organelor de poliție.

Dacă totuși ați încheiat un formular de constatare amiabilă, fără ca ambii conducători auto să dețină poliță RCA, formularul poate fi folosit ca dovadă pentru stabilire vinovăției de către organele abilitate.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

avocat-popovici-claudiu

Avocat POPOVICI CLAUDIU

claudiu@domocos-popovici.ro

Tel: 0774 431 491

________________________________________________________________________________________________

domocos-laviniu-avocat

Avocat DOMOCOȘ LAVINIU

laviniu@domocos-popovici.ro

Tel: 0730 669 499

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest