Amânarea chiriei pentru persoane fizice și companii. Condiții și procedură.

Amânarea chiriei va fi posibilă pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice. Chiria aferentă locuinței va putea fi amânată de catre persoanele fizice care au fost afectate direct sau indirect pe perioada stării de urgență. În ceea ce privește companiile și profesiile liberale, aceste categorii vor putea amâna chiria pentru imobilele ce figurează ca sedii sociale sau puncte de lucru.

Condiții amânare chirie.

În cazul companiilor, PFA, II, IF sau profesiile liberale este necesar ca activitatea să fi fost întreruptă sau veniturile/încasările să fi scăzut cu cel puțin 15% în luna martie față de media ultimului an calendaristic.

În cazul persoanelor fizice, acestea trebuie să fi fost afectate direct sau indirect din punct de vedere economic în perioada de aplicare a stării de urgență.

Chiria prevăzută în actul adițional trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu valoarea chiriei stabilită pentru luna februarie 2020 și valoarea chiriei să nu depășească 10.000 lei în cazul operatorilor economici-pentru fiecare locație- respectiv 2000 lei pentru persoanele fizice.

Procedură amânare chirie.

Chiriașul(locatarul) va depune o cerere la organul fiscal competent iar contravaloarea chiriei va fi achitată către locator(proprietar) de către organul fiscal. Ulterior, chiriașul va achita către organul fiscal, eșalonat, contravaloarea chiriei amânate. În situația în care chiriașul nu va achita sumele aferente către organul fiscal, va fi executat silit în baza Codului de Procedură fiscală.

Chiria va putea fi amânată pe perioada stării de urgență plus luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Documente necesare pentru amânarea chiriei

Chiriașul va trebui să depună la organul fiscal o cerere însoțită de următoarele documente :

a) contractul de închiriere,

b) act adițional între locator și locatar la contractul de închiriere, care va conține următoarele elemente:

– acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare, date de identificare ale locatorului și locatarului. 

– datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent

– data semnării și semnăturile ambelor părți.

c) orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Cu titlu de exemplu, imposibilitatea plății chiriei poate fi făcută:

pentru persoanele fizice cu dovada intrării în șomaj tehnic, somaj sau a reducerii veniturilor.

pentru persoanele juridice, PFA, II, IF și profesiile liberale document justficativ poate reprezenta Certificatul de Stare de urgență sau un certificat constatator emis de Registrul Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, în cazul în care obiectul de activitate fost afectat de deciziile autorităților pe perioada stării de urgență.

Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică, are rol informativ și nu angajează răspunderea autorului.

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest