Beneficii pentru IMM în starea de urgență.

avocat-oradea

Forța majoră și starea de urgență. Ce opțiuni au companiile?

Potrivit art. X din OUG 29/2020 se stabilesc unele beneficii pentru IMM-urile afectate de pandemia COVID-19.

Conform acestor prevederi legale, se pot obține amânări la plată pentru :

 • Electricitate
 • Gaze naturale
 • Apă
 • Servicii de telefonie și internet
 • Chirie pentru sediu social și puncte de lucru

Pentru a beneficia de aceste măsuri companiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Au întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autorități

Până la acest moment, domeniile afectate sunt cele prevăzute în Ordonanța Militară 1/2020 respectiv 2/2020 și privesc operatorii economici au activitatea principală în următoarele domenii:

 • HORECA
 • Jocuri de noroc
 • Tratamente balneare
 • Îngrijire personală
 • Cabinete stomatologice
 • Activități de comerț cu amănuntul și prestări de servicii din cadrul centrelor comerciale

În situația în care și alte domenii vor fi afectate de deciziile autorităților măsurile se vor aplica și acestora.

2. Dețin Certificatul de Stare de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Până în aceste moment  NU este reglementată procedura de obținere a Certificatului de stare de Urgență dar există un proiect de Hotărâre care prevede că societățile solicitante vor trebui să depună online, pe portalul prevenire.gov.ro următoarele documente:

 • Certificat de înregistrare (CUI)
 • Carte identitate administrator
 • Balanță contabilă pentru luna în care s-a înregistrat scăderea cu 40% a cifrei de afaceri
 • Balanță contabilă aferentă perioadei din anul precedent raportat la perioada în care s-a înregistrat scăderea de 40%
 • Certificat constatator eliberat de ONRCT
 • Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului societății prin care se atestă veridicitatea documentelor furnizate
 • Împuternicirea reprezentantului dacă documentele sunt depuse prin avocat, consilier juridic

Documentele vor fi analizate și dacă sunt întrunite condițiile, Certificatul de Situație de Urgență va fi transmis prin e-mail solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare, pentru situațiile în care scăderea veniturilor este de peste 40%.

Toate documentele menționate vor trebui semnate electronic la momentul depunerii acestora pe portalul http://prevenire.gov.ro.

Din punctul meu de vedere în cazurile în care activitatea a fost suspendată total sau parțial prin deciziile autorităților nu va mai fi nevoie să existe o scădere a veniturilor de peste 40% pentru a se obține Certificatul de Stare de Urgență, dar acest lucru va trebui clarificat de către autorități.

ASPECTE PRIVIND FORȚA MAJORĂ ÎN ALTE CONTRACTE DECÂT CELE DE UTILITĂȚI ȘI CHIRIE

Prin OG 29/2020, se prezumă a fi forță majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.

Această prevedere vine în sprijinul companiilor, facilitând invocarea forței majore. Beneficiul constă în faptul că forța majoră prevăzută de Codul Civil și definită ca orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil nu ar fi aplicabilă în toate contractele și nu ar putea fi invocată întotdeauna ca urmare prejudiciilor suferite datorită acțiunilor autorităților.

Se instituie totuși o obligație pentru companii înainte de invocarea forței majore. Potrivit OG 29/2020, în alte contracte decât cele de utilități și de închiriere pentru sediu și puncte de lucru, forța majoră poate fi invocată numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Așadar, pentru a invoca forța majoră cauzată de acțiunile autorităților companiile trebuie să încerce renegocierea amiabilă a contractului și să dețină Certificatul de Stare de Urgență.

Se recomandă în toate cazurile renegocierea amiabilă a contractelor întrucât forța majoră este un instrument juridic dificil de aplicat existând riscul ca în instanțele de judecată motivele invocate să nu fie suficiente. Cel mai dificil de probat în cazul invocării forței majore este imprevizibilitatea iar dacă acest lucru este răsturnat toate obligațiile contractuale rămân valabile.

Astfel, trebuie avut în vedere faptul că instituirea stării de urgență sau a existenței pandemiei NU echivalează neapărat cu forța majoră și nerespectarea clauzelor contractuale poate crea prejudicii pentru cei care nu le respectă. 

Prezentele informații nu reprezintă consultanță juridică și nu atrag răspunderea autorului.

Lasa un comentariu

 • consultanta@domocos-popovici.ro
 • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest