CONDIȚII ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE-ONG. AVOCAT ORADEA.

avocat-oradea-drept-penal

În situația în care dorești să desfășori activități de interes general sau în interes nepatrimonial, legea prevede posibilitatea înființării unei asociații prin care acestea să se realizeze într-un cadru legal.

Asociațiile sunt utilizate de regulă în domeniul strângerii de fonduri pentru o anumită cauză, în domeniul sportiv sau artistic, diferența față de un SRL fiind aceea că activitatea asociației nu se desfășoară cu scopul de a obține profit.

În cele ce urmează vom analiza care sunt cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ai în vedere dacă dorești să înființezi o asociație.

DENUMIRE ASOCIAȚIE SAU ONG. CONDIȚII.

Asociațiile mai sunt cunoscute și sub denumirea de ONG, de aceea ne vom referi la ambele denumiri atunci când discutăm despre o asociație.

Primul pas în înființarea unei asociații este rezervarea denumiri acesteia, lucru care se efectuează la Ministerul Justiției. În urma depunerii cererii privind denumirea se va analiza dacă există denumiri similare sau dacă sunt încălcate prevederile legii în materie de denumiri.

DENUMIRI INTERZISE PENTRU ASOCIAȚIE.

Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice.

Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: “comisariat”, “inspectorat”, “gardă”, “autoritate”, “poliţie”, “jandarmerie”, “protecţia consumatorilor” sau derivatele acestora.

Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România», precum şi altele asemenea.

NUMĂR MINIM DE MEMBRI PENTRU ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE.

Pentru a putea fi înființată și funcționa în mod legal, o asociație trebuie să fie formată din minim trei membri fondatori. Pe parcursul desfășurării activități vor putea fi introduși noi membri însă niciodată numărul acestora nu poate fi mai mic de trei.

Asociația va trebui să desemneze organele de conducere (Președinte, administrator) și de control, fiind necesară numirea unui cenzor care să certifice validitatea înscrierilor contabile.

Cenzorul poate și este recomandat a fi o persoană care nu are legături de interese cu asociația, precum un expert contabil externalizat.

PATRIMONIU INIȚIAL ASOCIAȚIE.

Asociația va trebui să aibă constituit un patrimoniu inițial, acesta fiind utilizat pentru desfășurarea activității. Valoarea acestui patrimoniu poate fi aleasă de către membri întrucât legea nu mai prevede un patrimoniu minim.

În cazul în care un bun imobil face parte din patrimoniul inițial va fi necesară întocmirea statutului în formă autentică.

STATUT ASOCIAȚIE. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII MEMBRI.

Asociația trebuie să funcționeze pe baza unui statut adoptat de către membrii fondatori, acest document urmând a cuprinde informații privind membrii asociației, sediul acesteia, organele de conducere, drepturile și obligațiile membrilor, etc.

Acest document stabilește scopul asociației și modalitatea în care membrii înțeleg să își desfășoare activitatea, respectarea prevederilor statutului fiind obligatorie pentru membri.

Statutul trebuie să prevadă modalitatea în care o persoană dobândește sau pierde calitatea de membru precum și destinația bunurilor asociației, în cazul dizolvării acesteia.

ÎNREGISTRARE ASOCIAȚIE LA JUDECĂTORIE.

Pentru înființarea asociației este necesară înregistrarea acesteia la Judecătoria din raza unde asociația își are stabilit sediul social.

Instanța va analiza legalitatea documentelor depuse și va putea cere clarificări în cazul în care acestea sunt necesare.

Judecătoria păstrează un Registru al Asociațiilor și Fundațiilor, acesta având funcții similare cu Registrul Comerțului, aplicabil societăților, orice informație privind asociația sau membrii săi fiind înregistrată în acest registru.

ÎNREGISTRARE ASOCIAȚIE LA ANAF.

Ulterior dobândirii calității legale, organele de conducere vor trebui să înregistreze asociația la ANAF, în vederea obținerii codului fiscal prin care își va putea desfășura activitatea.

Este recomandat ca înregistrările contabile și declarațiile fiscale ale asociației să fie întocmite de un expert contabil, pentru a evita eventuale erori care să atragă sancțiuni din partea organelor fiscale.

MODIFICĂRI ASOCIAȚIE. ÎNREGISTRARE JUDECĂTORIE.

Este important de reținut că orice modificare în structura asociației, fie că este vorba de atragerea de noi membri, schimbarea sediului ori completarea activităților desfășurate, va trebui înregistrată la Judecătoria unde figurează înscrisă asociația.

În lipsa înregistrărilor la judecătorie, acestea nu produc efecte față de terți, existând riscul unor probleme în relația cu autoritățile sau colaboratorii asociației.

Așadar, pentru desfășurarea unor activități ce nu au ca scop obținerea unui profit, asociația este o formă de organizare care permite atragerea de fonduri pentru susținerea acestor activități.

Indiferent că aveți nevoie de avocat în OradeaSalontaAleșdBeiușMarghita ori în alte orașe, avocații Domocoș&Popovici vă pot oferi consultanță și reprezentare juridică în domeniul Dreptului Afacerilor.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

domocos-laviniu-avocat

Avocat DOMOCOȘ LAVINIU

laviniu@domocos-popovici.ro

Tel: 0730 669 499

avocat-popovici-claudiu

Avocat POPOVICI CLAUDIU

claudiu@domocos-popovici.ro

Tel: 0774 431 491

___________________________________________________________________________________________

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest