Funcționarea teraselor de la 1 iunie 2020. Norme aplicabile industriei HORECA.

deschidere terase

Funcționarea teraselor începând cu 1 iunie trebuie să respecte anumite reguli. În Monitorul Oficial nr. 461 din 30.05.2020 au fost publicate Normele care stabilesc obligațiile impuse operatorilor din industria HORECA.

OBLIGAȚII DE RESPECTAT ÎNAINTE DE RELUAREA ACTIVITĂȚII.

Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice, înainte de reluarea activităţilor de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică, au următoarele obligaţii:

a)verificarea stării de întreţinere a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor, inclusiv a ustensilelor ce se utilizează pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor către consumatorul final;

b) revizuirea planurilor şi procedurilor de igienizare, dezinfecţie şi de autocontrol pentru creşterea frecvenţei acestor operaţiuni şi implementarea procedurilor de bune practici de igienă bazate pe principiile HACCP şi, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor HACCP;

c) asigurarea de dispozitive şi produse biocide avizate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate;

d)   verificarea stocurilor de alimente, materii prime existente în unitate şi eliminarea celor pentru care nu se poate garanta siguranţa alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiţii necorespunzătoare, cu data durabilităţii minimale/data-limită de consum depăşită sau pentru care nu se poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariţia unor cazuri de toxiinfecţii alimentare;

e) igienizarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor, curăţarea zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul unităţilor de alimentaţie publică şi a celor utilizate de clienţi;

f) reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităţilor de alimentaţie publică necesare pentru obţinerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce priveşte prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

g) triajul observaţional al angajaţilor la intrarea în unitatea de alimentaţie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă şi nepermiterea accesului la locul de muncă a personalului care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

h) asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fişelor de aptitudini pentru personalul lucrător şi interzicerea manipulării alimentelor de către persoane ce nu deţin aceste documente;

i) revizuirea circuitelor funcţionale de producţie şi livrare, acolo unde este necesar, astfel încât să se respecte măsurile de protecţie sanitară pentru a împiedica posibila infecţie cu virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranţa alimentelor;

j) întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcţional de la depozitarea alimentelor şi până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă, precum şi desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;

k) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător şi interzicerea accesului în unitatea de alimentaţie publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile, precum şi trimiterea la domiciliu a personalului la care în timpul programului de lucru apar simptome respiratorii specifice;

l) existenţa unui registru de evidenţă a rezervărilor clienţilor, astfel încât, în cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienţilor unităţii de alimentaţie, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică;

m) asigurarea distanţării fizice în rândul angajaţilor, iar, în cazul în care spaţiile de preparare a alimentelor îngreunează menţinerea măsurilor de distanţare, trebuie să fie instituite măsuri alternative de protecţie a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajaţi în acelaşi timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanţarea staţiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacţiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecţie); în locurile în care amplasarea echipamentelor de producţie nu permite distanţarea fizică, dotarea angajaţilor cu echipamente de protecţie precum măşti, viziere, combinezoane şi realizarea de proceduri repetate de igienizare şi dezinfecţie;

n) asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare.

Este obligatoriu ca activitățile de protecție să fie documentate și păstrate în registre.

La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activităţii de preparare, servire şi consum, operatorii economici sunt obligaţi să păstreze la nivelul unităţii documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) -k). Aceste documente vor fi puse la dispoziţia organelor de control, ori de câte ori se solicită.

Obligații de respectat după reluarea activității

După reluarea activităţii de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) şi (2), operatorii economici trebuie să realizeze:

a) respectarea planurilor şi procedurilor specifice şi formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unităţii, cât şi în relaţia cu clienţii;

b) creşterea frecvenţei operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spaţiilor, facilităţilor, echipamentelor şi ustensilelor utilizate pentru recepţia, depozitarea, prepararea, gătirea şi servirea alimentelor, sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare din cadrul unităţilor de alimentaţie publică utilizate de personalul lucrător şi de către clienţi;

c) monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător şi interzicerea accesului în unitatea de alimentaţie publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;

d) instruirea şi informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi în special la necesitatea menţinerii permanente a regulilor adecvate de igienă şi de protecţie sanitară, cum ar fi igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandărilor de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală, dacă prezintă simptome respiratorii specifice bolii (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

e)limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcţional de producţie şi servire;

f)informarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situaţie în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;

g)în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti rezultă că un client al unităţii de alimentaţie a fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii unităţi de alimentaţie publică;

h)aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spaţiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

Măsuri de protecție a clienților. Cum se va realiza accesul la terase

Operatorii economici din sectorul alimentaţiei publice au următoarele obligaţii privind protecţia clienţilor în spaţiile în care aceştia au acces:

a) la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) se va face un triaj observaţional al clienţilor (accesul clienţilor cu semne vizibile de infecţie respiratorie va fi interzis), conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

b) se vor asigura că la intrarea în spaţiul special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă) şi la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare;

c) se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în interiorul spaţiului special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de alimentaţie publică (terasă), astfel încât să se minimizeze contactele între clienţi (exemplu: înspre şi dinspre toaletă);

d) se va interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă;

e) se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în interiorul terasei;

f) în unităţile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecţie din plexiglas;

g) va fi încurajată plata cu cardul, fie la casă, fie către personalul de servire;

h)se asigură că normele de distanţare fizică sunt aplicate în mod eficient şi că se evită pe cât posibil interacţiunea fizică cu şi între clienţi; se stabileşte un număr de maximum 4 clienţi care pot ocupa o masă, cu condiţia respectării unei distanţe de 1,5 m între persoane, excepţie de la această regulă fac membrii aceleiaşi familii, care au acelaşi domiciliu;

i)se asigură respectarea unei distanţe de minimum 2 m între ocupanţii scaunelor meselor alăturate;

j)în funcţie de amplasarea meselor cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili numărul maxim de locuri care pot fi ocupate în cadrul spaţiului special amenajat din exteriorul clădirii unităţii de

alimentaţie publică (terase);

k)ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate şi să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariţiei unui caz de îmbolnăvire între clienţii localului;

l)se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască şi mănuşi; mănuşile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;

m)informează clienţii asupra regulilor de igienă, dezinfectare şi distanţare fizică, precum şi a necesităţii limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;

n)asigură curăţarea şi dezinfecţia cu substanţe biocide avizate a tuturor spaţiilor/suprafeţelor unde au acces clienţii, precum şi a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;

o)se asigură o protecţie suplimentară a produselor alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate în spaţiile de servire şi consum, limitând accesul clienţilor la produse şi preparate, acestea fiind servite de personal care asistă servirea produselor din vitrine sau bufete;

p)se asigură că se efectuează dezinfecţia meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide;

q)utilizarea de semnalizări verticale pentru a direcţiona clienţii terasei pe benzi, dacă este posibil, pentru a facilita circulaţia pe terasă, menţinând în acelaşi timp distanţa de 2 m.

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest