Granturi pentru IMM. Analiza microgranturilor în valoare de 2000 euro.

avocat oradea popovici

Prin OUG 130/2020 s-a reglementat acordarea de ajutoare financiare către antreprenorii români, cu scopul de a relansa economia și de a atenua efectele negative cauzate de pandemia de COVID-19.

Există trei tipuri de ajutoare financiare ce vor fi acordate și acestea sunt împărțite astfel:

-microgranturi în sumă fixă de 2000 euro

-granturi pentru capital de lucru

-granturi pentru investiții

Deoarece condițiile de acodare diferă vom analiza fiecare tip de finanțare în parte.

MICROGRANTURILE

Cine poate beneficia de microgranturi în valoare de 2000 euro ?

 • întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019
 • PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1
 • PFA/Cabinete medicale individuale(CMI), dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020

Din această formulare reiese că întreprinderile mici și mijlocii pot activa în orice domeniu nu doar în cele prevăzute la Anexa 1. Odată cu apariția Ghidului Solicitantului acest aspect va fi clarificat.

Ce condiții trebuie să îndeplinească solicitanții?

 • au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • au obţinut o cifră de afaceri în 2019 de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA, CMI și ONG-uri
 • îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Atenție! Aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ la momentul depunerii cererii de finanțare.

Cum pot fi cheltuiți banii acordați prin această schemă de finanțare?

Cu toate că vorbim de o sumă fixă în cuantum de 2000 Euro aceasta nu va putea fi cheltuită după bunul plac al antreprenorilor, în actul legislativ fiind prevăzute categorii eligibile de cheltuieli.

Sumele acordate pot fi utilizate pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;
 • cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Ce sancțiuni există pentru nerespectarea categoriilor de cheltuieli?

Textul legal prevede că verificarea cheltuielilor se va face pe un eșantion de 1% din beneficiari iar utilizarea sumelor în alte scopuri decât cele indicate va atrage recuperarea ajutorului acordat precum și obligația beneficiarului de a suporta dobânzi și penalități de întârziere.

Când pot fi depuse cererile de finanțare?

La momentul redactării acestui articol nu este publicat Ghidul Solicitantului, depunerea proiectelor fiind posibilă doar după acest moment.

Cert este că depunerea cererii de finanțare se va realiza prin sistemul informatic MySMIS 2014+ în termen de 10 zile de la lansarea apelului de proiecte.

Beneficiarii selectați vor intra în posesia banilor prin intermediul băncilor selectate de către Ministerul Economiei iar dobânzile, taxele și comisioanele bancare vor fi exlusiv în sarcina beneficiarilor.

Granturi pentru capital de lucru și pentru investiții.

Deoarece presupun condiții diferite, analiza granturilor pentru capital de lucru și pentru investiții o vom realiza în articole distincte.

Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Lasa un comentariu

 • consultanta@domocos-popovici.ro
 • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest