Recuperare creante. Analiză.

avocat-oradea-drept-penal

Recuperare creante. Procedură și bune practici.

Cum pot fi recuperate rapid datoriile de la colaboratori? O analiză în 3 pași despre cum să nu pierzi ani prin instanțe și să îți asiguri încasarea banilor.

  1. Clauze contractuale adaptate riscurilor ce se pot ivi pe parcursul derulării contractului

De cele mai multe ori la baza litigiilor între profesioniști stau contractele încheiate între aceștia și în la fel de multe cazuri, contractele nu sunt adaptate profilului de activitate sau nu protejează părțile împotriva riscurilor ce se pot ivi.

Primul pas pentru a ușura procedura de recuperare creante este redactarea unor clauze contractuale care să prevadă modul de confirmare a îndeplinirii obligațiilor contractuale precum și modalitățile de transmitere a facturilor fiscale și a documentelor. În general, comunicarea facturii fiscale naște obligația de plată a acesteia și dovada comunicării ușurează extrem de mult probele ce trebuie administrate în fața instanței.

Deși diferă în funcție de tipul serviciilor prestate sau a mărfurilor livrate, de cele mai mult ori dovada comunicării facturilor și a îndeplinirii obligațiilor contractuale va limita probatoriul la înscrisuri astfel că durata procesului va fi mult accelerată.

Prin respectarea dispozițiilor de procedură civilă, creditorul poate obține în termen de 1-2 luni o hotărâre judecătorească ce poate fi pusă în executare fiind astfel evitate procesele ce durează ani de zile. Trebuie precizat că există metode prin care până la finalizarea procesului, chiar dacă vorbim de o perioadă de 1-2 luni, creditorul să își securizeze încasarea sumelor de bani prin poprirea conturilor bancare ale debitorului sau prin sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.

  1. Punerea în întârziere a debitorului sau somarea acestuia, în limbaj non-juridic.

Somația transmisă debitorului trebuie să cuprindă cel puțin suma pe care acesta o datorează, temeiul legal ce stă la baza acesteia și un termen în care debitorul să efectueze plata. În funcție de clauzele contractuale, data comunicării somației poate reprezenta termenul de la care curg penalitățile contractuale sau  momentul de la care contractul se consideră reziliat.

Somația are un rol important, de exemplu în cazul procedurii speciale a ordonanței de plată, dovada comunicării somației fiind obligatorie. Totodată, cu ajutorul somației se poate obține și o recunoaștere a datoriei din partea debitorului, fapt ce reprezintă un alt argument solid în fața instanței.

Nu trebuie pierdut din vedere termenul de prescripție pentru demararea procedurilor legale de recuperare a datoriei. Termenul general este de 3 ani dar există și termene speciale de 1 an, cum ar fi în domeniul transporturilor astfel că cel care dorește să își recupere creanța trebuie să acționeze în interiorul acestor termene.

  1. Procedura în fața instanței de judecată

Accesul la instanța de judecată este condiționat de plata unei taxe de timbru, această taxă fiind calculată în funcție de valoarea sumelor pretinse. De exemplu, pe calea dreptului comun, pentru a recupera o datorie de 50.000 lei, creditorul ar trebui să achite o taxă de timbru de aproximativ 2100 lei, aspect dificil având în vedere că el este cel păgubit.

Cu un contract bine redactat și o documentație adecvată creditorul ar putea demara acțiunea de recuperarea creantei de 50.000 lei cu o taxă de timbru de 200 lei și obține o hotărâre ce se poate pune în executare de îndată. Un alt avantaj este acela că durata procesului va fi mult diminuată față de cauzele ce se judecă pe dreptul comun.

Este important de reținut faptul că în majoritatea litigiilor documentele construiesc cel mai bun atac sau apărare, după caz. Așadar, oferiți o atenție sporită înscrisurilor și întocmiți documente doveditoare pentru activitățile prestate.

Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică, având un rol pur informativ și nu angajează în niciun fel răspunderea autorului.

 

 

 

 

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest