Sesizare CCR. Neconstituționalitate art. 449 alin.3 lit.b) din Codul Fiscal.

avocat-oradea

Într-o cauză recentă administrată de avocat Popovici Claudiu, din cadrul Domocoș&Popovici, s-a admis sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la neconstituționalitatea art. 449 alin.3 lit. b) din Codul Fiscal (Legea 227/2015).

Instanța de judecată a analizat în mod temeinic argumentele invocate și a dispus sesizarea Curții Constituționale, reținând punctul nostru de vedere cu privire la imposibilitatea agentului constatator de a dispune o măsură complementară în funcție de gravitatea și urmările faptei, fiind obligat de lege să dispună măsura confiscării.

SANCȚIUNI APLICATE PENTRU COMERCIALIZAREA NELEGALĂ A ȚIGARETELOR NETIMBRATE.

Art. 449 alin. 2 lit. k) din Legea 227/2015 (Codul Fiscal) sancționează cu amendă cuprinsă între 20.000 lei și 100.000 lei:

k) deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor art. 421 alin. (3), fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 452 alin. 1 lit. h)

Art. 449 alin.3 lit. b din Codul Fiscal prevede ca măsură complementară

b)confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazurile prevăzute la lit. i) şi k);

Cu alte cuvinte, dacă o persoană transportă cu autoturismul propriu 2 cartușe de țigări netimbrate sau o canistră de combustibil provenit din surse nereglementate, autoturismul se confiscă în mod obligatoriu.

Din analiza textelor legale incidente reiese faptul că norma prevede ca sancțiune principală amenda de la 20.000 la 100.000 lei și sancțiunile complementare constând în confiscarea produselor (art.449 alin. 3 lit.a) din Legea 227/2015) și a cisternelor, recipientelor și mijloacelor de transport utilizate în transportul produselor accizabile, în cazurile prevăzute la art. 449 alin.2 lit. i) și k) din Legea 227/2015.( art.449 alin.3 lit.b) din Legea 227/2015).

LEGALITATEA APLICĂRII SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE.

Cu titlu de principiu, art. 5 alin. (5) și (6) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevăd că

(5)Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite.

(6)Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei.

În acord cu prevederile art.5 alin.5 și 6 din OG 2/2001, în jurisprudența constantă a Curții Constituționale a României s-a reținut că aplicarea oricăror sancțiuni contravenționale, fie principale ori complementare, trebuie să respecte principiul legalității sancțiunii, a proporționalității sancțiunii contravenționale și principiul unicității sancțiunii(ne bis in idem).

Dispozițiile art. 449 alin.3 lit. b) din Legea 227/2015, impun agentului constatator obligația de a confisca cisternele, canistrele sau mijlocul de transport utilizat la transportul produselor accizabile, fără ca acesta să poată aprecia dacă, raportat la circumstanțele faptei și în conformitate cu principiul proporționalității sancțiunii, confiscarea este necesară.

Jurisprudența Curții Constituționale a României și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului reține că sancțiunea aplicată trebuie să fie analizată, din punct de vedere al oportunității și proporționalității de către agentul constatator, nefiind admise sancțiunile de drept.

SESIZAREA CURȚII CONSTITUȚIONALE. NECONSTITUȚIONALITATE ART. 449 ALIN.3 LIT.B COD FISCAL

Instanța a reținut argumentele noastre cu privire la imposibilitatea agentului constatator de a aprecia dacă se impune, în funcție de gravitatea și urmările faptei, aplicarea acestei măsuri complementare a confiscării autoturismului și a dispus sesizarea Curții Constituționale.

În forma actuală a prevederilor legale, se creează astfel situația absurdă în care dacă fapta săvârșită reprezintă infracțiune, datorită unui număr mare de produse, confiscarea să fie posibilă și nu obligatorie, însă dacă fapta reprezintă contravenție confiscarea să fie obligatorie.

Credem și susținem că orice cetățean trebuie să fie sancționat în baza unor dispoziții care să permită individualizarea sancțiunii, în funcție de gravitatea și circumstanțele săvârșirii faptei.

Ne bucură faptul că instanța de judecată a analizat argumentele invocate și a dispus sesizarea Curții Constituționale pentru a analiza constituționalitatea acestei dispoziții legale.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

avocat-popovici-claudiu

Avocat POPOVICI CLAUDIU

claudiu@domocos-popovici.ro

Tel: 0774 431 491

domocos-laviniu-avocat

Avocat DOMOCOȘ LAVINIU

laviniu@domocos-popovici.ro

Tel: 0730 669 499

Lasa un comentariu

  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest